Här skriver vi en notis i Gutenberg editor

En grön notis skapad i Gutenberg editor

Här skriver vi en notis i Gutenberg editor

En svart notis skapad i Gutenberg editor